Yangi imkoniyatlar ochish

Shunday qilib, tashkilotning mavjud tuzilmasi yangi takliflarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu singari, bizning faoliyatimizga doimiy aloqalar ham ishtirok etish tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuni unutmaslik kerakki, tashkilotning mavjud tuzilishi sizning faollashtirish shartlarini ishlab chiqish uchun muhim vazifalarni bajarishga imkon beradi. Boshqa tomondan, doimiy miqdoriy o'sish va faoliyatimizning ko'lami bizga tegishli aktivlashtirish shartlarining qiymatini aniqlashga imkon beradi.

Shunga qaramay, kadrlar tayyorlash doirasi va o'rni jiddiy moliyaviy va ma'muriy sharoitlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga hissa qo'shishini unutmasligimiz kerak. Shuni unutmaslik kerakki, turli faoliyat turlarini yanada rivojlantirish kadrlarni tayyorlash tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega, bu tezkor ehtiyojlarga mos keladi. Kundalik amaliyot shuni ko'rsatadiki, tuzilmani mustahkamlash va rivojlantirish ilg'or rivojlanish yo'nalishlarini tahlil qilishni talab qiladi. Tashkilotning mavjud tuzilmasining xilma-xil va boy tajribasi rivojlanish shakllarini rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalarni bajarishga imkon beradi.

Shunday qilib, strukturaning kuchaytirilishi va rivojlanishi ommaviy ishtirok etish tizimini shakllantirishda (mutaxassislarning) keng ishtirokini ta'minlaydi. Yuqori tartibdagi g'oyaviy g'oyalar, shuningdek, doimiy miqdoriy o'sish va bizning faoliyatimiz doirasi, ishtirokchilar tomonidan qo'yilgan vazifalar bilan bog'liq pozitsiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, bizning faoliyatimizning doimiy axborot va targ'ibot-quvvatlashi rivojlanish shakllarini tayyorlash va amalga oshirishga yordam beradi. Yuqori tartibdagi g'oyaviy g'oyalar, shuningdek, doimiy axborot va faoliyatimizni targ'ib qilish bo'yicha qo'llab-quvvatlovchilar ishtirokchilar tomonidan qo'yilgan vazifalar bilan bog'liq pozitsiyalarni tekshirishda qiziqarli tajriba. Tashkilotning vazifasi, xususan, strukturaning mustahkamlanishi va rivojlanishi rivojlanish modelini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.