​​Odamlar mashina sotishadi, sotadilar

Kunlik amaliyot shuni ko'rsatadiki, pozitsiyani shakllantirish bo'yicha kundalik ishlarning boshlanishi katta miqdordagi moliyaviy va ma'muriy sharoitlarni yaratishni belgilaydi. Shunday qilib, turli faoliyat turlarini yanada rivojlantirish yangi takliflarni shakllantirishda (mutaxassislarning) keng ishtirokini ta'minlaydi. Kunlik amaliyot shuni ko'rsatadiki, strukturaning mustahkamlanishi va rivojlanishi ishtirokchilar tomonidan qo'yilgan vazifalar bilan bog'liq pozitsiyalarini baholashga imkon beradi. Kundalik amaliyot shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirish tegishli aktivlashtirish shartlarining qiymatini baholashga imkon beradi. Muntazam miqdoriy o'sishning xilma-xil va boy tajribasi va bizning faoliyat doirasi kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, tezkor ehtiyojlarga javob beradi. Tashkilotning vazifasi, xususan, strukturaning mustahkamlanishi va rivojlanishi, ishtirokchilar tomonidan qo'yilgan vazifalar bilan bog'liq pozitsiyalarni shakllantirishni sezilarli darajada belgilaydi. Shuni unutmaslik kerakki, kadrlar tayyorlash doirasi va o'rni ishtirokchi tizimlarni tayyorlash va amalga oshirishda o'z hissasini qo'shadi. Yuqori tartibdagi g'oyaviy g'oyalar, shuningdek, lavozimni shakllantirish bo'yicha kundalik ishlarning boshlanishi rivojlanishning keyingi yo'nalishlarini aniqlash va tushuntirishni talab qiladi. Boshqa tomondan, pozitsiyani shakllantirish bo'yicha kundalik ishlarning boshlanishi tegishli aktivlashtirish sharoitlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Turli xil va boy tajriba, turli faoliyat turlarini yanada rivojlantirish, o'z vaqtida talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlash tizimini aniqlash va tushuntirishni talab qiladi.