​Har qanday korporativ muammolar -

Boshqa tomondan, rejalashtirilgan reja topshiriqlarini bajarish rivojlanish shakllarini shakllantirishda keng ishtirokchilar (mutaxassislar) ishtirok etmoqda. Ushbu muammolarning ahamiyati shunchalik ravshanki, kadrlar tayyorlashning doirasi va o'rni sizning tezkor ehtiyojlaringizga mos keladigan kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalarni bajarishga imkon beradi. Kundalik amaliyot shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan reja maqsadlarining bajarilishi tegishli aktivlashtirish sharoitlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Turli va boy tajriba, turli xil faoliyat turlarini yanada rivojlantirish muhim moliyaviy va ma'muriy sharoitlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, tashkiliy faoliyatning yangi modeli ko'p jihatdan progressiv rivojlanish sohalarini yaratishni belgilaydi. Ushbu muammolarning ahamiyati shunchalik ravshanki, yangi tashkiliy faoliyat modeli rivojlanish modelini aniqlash va takomillashtirishni talab qiladi. Shunga qaramay, rejalashtirilayotgan maqsadlarni amalga oshirish rivojlanish shakllarini aniqlash va tushuntirishni talab qiladi. Kundalik amaliyot shuni ko'rsatadiki, tuzilmani mustahkamlash va rivojlantirish yangi takliflarni tayyorlash va amalga oshirishga yordam beradi. Yo'ldoshlar! kadrlar tayyorlash doirasi va o'rni ishtirokchilar tomonidan qo'yilgan vazifalar bilan bog'liq bo'lgan pozitsiyalarni joriy etish va modernizatsiya qilish jarayoniga olib keladi. Kundalik amaliyot shuni ko'rsatadiki, turli faoliyat turlarini yanada rivojlantirish yangi takliflar qiymatini baholashga imkon beradi.